Necə kömək edə bilərik?

Bazar riski - Market risk

İnvestisiyanın dəyərinin ümumi bazar faktorlarında dəyişikliklərlə əlaqədar azalma riski. Səhmin bazar riskini ölçmək üçün beta əmsalından istifadə olunur.