Bazar riski - Market risk

İnvestisiyanın dəyərinin ümumi bazar faktorlarında dəyişikliklərlə əlaqədar azalma riski. Səhmin bazar riskini ölçmək üçün beta əmsalından istifadə olunur.

 

 

 

Üzvlük

İnvestisiya ideyalarımızdan xəbərdar olmaq üçün