Necə kömək edə bilərik?

Bir səhmə düşən mənfəət - Earnings per share (EPS)

Şirkətin xalis mənfəətinin səhmlərin sayına (il ərzində orta say) nisbəti. Bir səhmə düşən mənfəət şirkəti üçün önəmli gəlirlilik göstəricisidir.