Bir səhmə düşən mənfəət - Earnings per share (EPS)

Şirkətin xalis mənfəətinin səhmlərin sayına (il ərzində orta say) nisbəti. Bir səhmə düşən mənfəət şirkət üçün önəmli gəlirlilik göstəricisidir.

Üzvlük

İnvestisiya ideyalarımızdan xəbərdar olmaq üçün