Yamayka maliyyə sistemi

Yamayka valyuta sistemi - müasir beynəlxalq valyuta sistemidir. 1976 - ci ildə Yamaykada qəbul olunan sistem, valyuta kurslarının dövlət yox, bazar gücləri tərəfindən təyin edir. 

1976 - 1978 - ci illərdə Bretton - Vud sisteminin ləğvindən sonra qəbul olunub. 

Rəsmi olaraq qızıl standartı və qızıl pariteti ləğv olunur. 

Qızılın demonetizasiyası qəbul olunur. Mərkəzi banklara qızılı digər məhsullar kimi alıb/satmağa icazə verilir. 

XBQ (xüsusi borclanma qanunu) tətbiq olunur. Bununlada dünya valyutalarını rezerv yaradılmasında istifaə etmək olar. XBQ - nin emissiyasını BVF təşkil edir. 

XBQ - dən əlavə rəsmi rezerv valyutaları kimi təsdiq olunur: ABŞ dolları, funt sterlinq, isveçrə frankı, yapon yeni, AFR (almaniya federal respublikası) markası, fransa frankı (son iki valyuta avro transformasiya olunublar). 

Valyuta kurslarının əsas rejimləri 

 Bir və ya bir neçə valyutaya möhkəm bağlanan valyuta. Valyuta kursunun qiymət dəyişmə interval ± 1 %. Milli valyuta bir neçə valyuta qrupuna bağlıdırsa, valyuta səbəti termini işlədilir. 

 Bir və ya bir neçə valyutaya qarşı ± 2.25% dəyişən rejim. 

 Tam olaraq üzən valyuta rejimi.

Üzvlük

İnvestisiya ideyalarımızdan xəbərdar olmaq üçün