Cari kuponlu istiqraz - Current coupon bond

Kupon dərəcəsi faiz dərəcəsinin cari bazar səviyyəsindən +/-0,5% -dən artıq kənarlaşmayan istiqraz.

Üzvlük

İnvestisiya ideyalarımızdan xəbərdar olmaq üçün