Çıxış istiqrazı - Exit bond

Alıcıya istənilən növbəti təkrar maliyyələşdirmədə iştirak etməkdən azad olma hüququ verən və əsa sən az inkişaf etmiş ölkələr tərəfin dən buraxılan aşağı faizli uzun müddətli istiqraz.

Üzvlük

İnvestisiya ideyalarımızdan xəbərdar olmaq üçün